top

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Thema's

Publicatie

18 januari 2023

In opdracht van

KCAF

KCAF draagt bij aan het in kaart brengen van de problematiek rondom funderingen. Het creëren van inzicht krijgen in welke woningen in de toekomst risico lopen op problemen met de funderingen is om twee redenen belangrijk:
Ten eerste: het vroegtijdige constatering van problemen wellicht nog mogelijk om 
preventieve maatregelen te nemen.
Ten tweede: als een woningeigenaar zich tijdig bewust is van een aankomende kostenpost, dan heeft deze nog de gelegenheid om hiervoor geld te reserveren.