top

Ketens uit paludicultuur

Thema's

Publicatie

18 februari 2022

Auteurs

Frans Debets

Paludicultuur (natte teelten) is een concept waarbij met innovatieve technieken natte veengronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. De paludicultuur ontwikkelt zich, maar voor de oogstbare producten is nog geen afstemming tussen vraag en aanbod. Dit project richt zich op het tot ontwikkeling brengen van concrete  verwaardingsketens voor producten uit de natte teelt in Duitsland en Nederland.