top

Klei voor behoud veen

Thema's

Publicatie

18 september 2018

Auteurs

Frank Lenssinck

In opdracht van

Veenweide Innovatie Centrum

In 2018 startte het Veenweiden Innovatiecentrum met het project Klei voor behoud van veen. Oxidatie van organische stof in veenbodems heeft verschillende negatieve consequenties, zoals bodemdaling en broeikasgasemissies. Over het algemeen vermindert de aanwezigheid van klei in de veenbodem de afbraak van organische stof. Verrijking met klei (toedienen van klei aan een veenbodem) is daarom een veelbelovende methode om de bodemdaling af te remmen en de emissie van CO2 te beperken.