top

Klei voor behoud veendeel project ‘studie naar de carbon footprint’ 

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Frank Lensinck

In opdracht van

NKB

Oxidatie van organische stof in veenbodems heeft verschillende negatieve consequenties, zoals bodemdaling en broeikasgasemissies. Over het algemeen vermindert de aanwezigheid van klei in de veenbodem de afbraak van organische stof. Veen verrijking met klei (toedienen van klei aan een veenbodem) is daarom een veelbelovende methode om de bodemdaling af te remmen en de emissie van CO2 te beperken.