top

Werken met water

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Erik Jansen

Onder het thema ‘Werken met water’ richt het Veenweiden Innovatiecentrum zich op het uittesten en ontwikkelen van manieren om het watersysteem klimaatbestendig te makenOnder de noemer Sturen met water heeft men zich eerst gericht op waterinfiltratiesystemen als onderwaterdrainage en drukdrainage. Werken met water gaat een stap verder door ook in te gaan op de rol van water in het bodembeheer, in de bedrijfsvoering van zowel de melkveehouderij als alternatieve vormen van grondgebruik en in het versterken van de biodiversiteit.