top

Klimaatslim Boeren op Veen

Thema's

Publicatie

18 maart 2022

In opdracht van

Provincie Zuid-Holland

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan maatregelen nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen. Daarvoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend. Uitgangspunt van de overeenkomst is de totale verduurzaming van de melkveehouderij in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.