top

Klimaatslim Boeren op Veen

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan maatregelen nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen. Daarvoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend. Uitgangspunt van de overeenkomst is de totale verduurzaming van de melkveehouderij in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.