top

Klimaatstresstest rondom bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 september 2020

Vooral in bebouwd gebied en bij (spoor)wegen is bodemdaling niet alleen een gevolg van veenoxidatie en klink, maar ook van zetting (compactie). Vaak is op de slappe bodem een ophooglaag of zandcunet toegepast. Het gewicht daarvan drukt de slappe bodem samen. In de binnenstad van Gouda is vastgesteld dat, ondanks dat er al meer dan 700 jaar aan ophoogmateriaal ligt, hier nog steeds sprake is van een daling van enkele millimeters per jaar. Gemeenten en bewoners in gebieden met slappe bodems moeten door dit type bodemdaling vaker de openbare ruimte of tuinen ophogen. Op deze website zijn een aantal kaartverhalen te raadplegen, zoals bijvoorbeeld de kaart ‘Bodemdaling door ophoging’ die laat zien hoeveel centimeter de bodem zal dalen wanneer daarop een dik pakket zand van één meter wordt aangebracht.