top

Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0

Thema's

Publicatie

20 maart 2022

Publieke en private partijen binnen de provincie Zuid-Holland, metropool regio Amsterdam, de provincie Utrecht en de provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt, doelen vastgesteld en (prestatie)eisen ontwikkeld om klimaatadaptief – dus ook bodembestendig en natuur-inclusief – te bouwen en in te richten. Deze leidraad is bedoeld als richtlijn voor alle overheden en marktpartijen die een rol spelen in klimaat-adaptief ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.