top

LOSS: Living on Soft Soils – Subsidence and Society

Thema's

Publicatie

18 november 2021

In opdracht van

Living on Soft Soils

Het NWA-LOSS project is gestart in 2020 en voert in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wetenschappelijk onderzoek uit naar verschillende aspecten van bodemdaling. Van natuurwetenschappelijke aspecten tot economische, bestuurlijke en juridische aspecten. Het doel van het project is de ontwikkeling van een integrale aanpak om tot haalbare, legitieme en duurzame oplossingen te komen voor het beheersen van de negatieve maatschappelijke effecten van bodemdaling in Nederland. De presentaties van het LOSS-symposium 2021 zijn hier terug te vinden: