top

Memo juridische gevolgen van varianten in handelingsperspectief meebewegen, Gouda 

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In deze memo wordt ingegaan op potentiële juridische gevolgen van de verschillende maatregelen, in het handelingsperspectief ‘meebewegen’ in de binnenstad van Gouda. Per ingreep is een inschatting gemaakt van de effecten ervan, de mate waarin negatieve effecten voorzienbaar zijn en in hoeverre particulieren gehouden kunnen zijn schade aan opstallen of andere eigendommen te dragen.