top

Modelstudie stadsboezem Gouda

Thema's

Publicatie

20 september 2019

Auteurs

Arianne Fijan

In opdracht van

gemeente Gouda

Eén van de uitdagingen om de leefbaarheid in de binnenstad van Gouda te behouden, betreft wateroverlast en-onderlast. Bodemdaling leidt nu al tot water op straat, ondergelopen tuinen en schuren, water in panden/kelders via de voordeur en het terugstromen van rioolwater met stank als gevolg.