top

Natte teelten voor het veenweidegebied: verkenning van mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg

Thema's

Publicatie

18 september 2019

Auteurs

Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, Jeroen Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren

In het project Veen, Voer en Verder (2016-2018) zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend van lisdodde, riet, miscanthus (olifantsgras) en wilg voor teelt op nattere veengrond. Hoe kunnen deze gewassen als voer of strooisel op het melkveebedrijf ingezet worden? Welke verdere toepassingen en verdienmodellen zijn er? In deze brochure van het Louis Bolk Instituut worden kennis en ervaringen uit het onderzoek gedeeld met veehouders en andere betrokkenen die met natte teelten in de veenweiden aan de slag willen.