top

NOBV Data-analyserapport 2020-2021

Thema's

Publicatie

8 november 2021

Auteurs

Zie analyserapport

In opdracht van

STOWA

In het najaar van 2021 zijn de eerste twee meetjaren afgerond en zijn de eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd.