top

Ondergrond Potentiekaart – ontwikkeld door Deltares en TUDelft

Thema's

Publicatie

14 juli 2017

Auteurs

Fransje Hooimeijer

Dit is een kaart waarin de data is vertaald naar informatie van de ondergrondse onderwerpen in de categorieën civiele constructies, water, enxergie en bodem/ecologie. In het project Intelligente Ondergrond (TU Delft) wordt deze potentiekaart verfijnd en gecontextualiseerd naar een technisch profiel. Het technisch profiel heeft een precieze legenda die ook dynamisch kan zijn. De uitdaging is om alle verschillende onderwerpen zo te tekenen dat relaties tussen deze onderwerpen en de bovengrond inzichtelijk worden en daarmee beslissingen te nemen zijn over de gewenste ingrepen en effecten.
Case studies zijn: Bloemhof Zuid in Rotterdam en de Helmersbuurt in Amsterdam.