top

Onderzoek naar duurzaam beheer van het Wormer- en Jisperveld

Thema's

Publicatie

20 december 2018

Auteurs

José van Diggelen (B-WARE)

In opdracht van

Provincie Noord-Holland

Dit project draaide om de onderzoeksvraag ‘Hoe beïnvloedt het huidige (agrarische) landgebruik van veenweides water- en bodemkwaliteit, algenbloei en de baggervorming?en was gericht op het optimaliseren van het waterbeheer door beheerstrategieën te ontwikkelen waar een evenwicht wordt gezocht tussen waterkwaliteit, bodemdaling, weidevogeldoelstellingen en de functies landbouw en recreatie.