top

Ontwikkeling toolbox bodemdaling in steden

Thema's

Publicatie

20 maart 2022

Auteurs

Luuk Jacobs, Robert van Cleef

In opdracht van

RegioDeal

Gouda is in 2021 gestart met de ontwikkeling van een Toolbox Bodemdaling in Steden. Een van de thema’s in deze toolbox betreft eigendom en riolering.

 

Veel steden in Nederland hebben te maken met bodemdaling. Dat leidt tot uiteenlopende problemen voor de overheid, eigenaar-bewoners en ondernemers; denk daarbij aan de funderingsschade en verzakkingen maar ook aan de noodzaak om tuinen en wegen steeds weer op te hogen. Stap voor stap wordt leven met bodemdaling duurder. De ervaring in de binnenstad van Gouda leert dat er veel komt kijken bij het vinden van de beste oplossing: bodemonderzoek, modellering, juridisch onderzoek, funderingsonderzoek, zorgvuldige communicatie en nog meer.

 

Met de Toolbox Bodemdaling in Steden wordt het geleerde toegankelijk en toepasbaar gemaakt en waar nodig met onderzoek aangevuld.

 

De Toolbox Bodemdaling in Steden is een initiatief van de gemeente Gouda, het hoogheemraadschap van Rijnland in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling; e.a. is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

 

Geïnteresseerd? Vragen? Bekijk de infographic en mail naar toolbox@gouda.nl of bel met Luuk Jacobs: 06 – 422 38 202.