top

Opnieuw inrichten openbare ruimte Regenboogbuurt, Almere

Thema's

Publicatie

20 september 2020

In opdracht van

Gemeente Almere

Tussen 2018 tot en met 2023 wordt gewerkt aan het opnieuw inrichten van de openbare ruimte van de Regenboogbuurt in Almere. Het bouwteam, betrokken bij de bodemdaling in de Regenboogbuurt, heeft verschillende materialen voor het ophogen van de bodem onderzocht en vergeleken. Welk materiaal vertraagt of voorkomt verdere bodemdaling? Is het licht genoeg en toch ook stevig genoeg? Is het materiaal circulair en dus in het kader van duurzaamheid later opnieuw te gebruiken? Kunnen we het toepassen als waterberging en zo wateroverlast tegengaan? Op basis van de antwoorden is de keuze gevallen op twee materialen om mee op te hogen: Geocell Red en Rockflow.