top

Peatwise onderzoekt emissiefactoren

Thema's

Publicatie

18 september 2020

Auteurs

Christian Fritz en Merit van den Berg

In opdracht van

Wageningen Universiteit

Gedraineerde veengronden leveren significante bijdragen aan broeikasgasemissies. De emissies van Europese veengronden zijn verantwoordelijk voor de op een na grootste emissie vanuit veengronden ter wereld. Het draineren van veen is nodig voor de huidige vorm van landbouw, maar dit leidt tot de oxidatie van veen en emissies van CO2 en N2O. Peatwise onderzoekt wat de emissiefactoren van verschillende landgebruiken en productiesystemen zijn.