top

Pilot lisdodde in Marickenland

Thema's

Publicatie

18 januari 2021

Auteurs

Maeike Pebesma

In opdracht van

Gemeente de Ronde Venen

In Marickenland is er de ambitie aanwezig om een voedselarm rietland/moeras aan te leggen van ca. 300 ha. Het land bestaat nu nog uit grotendeels agrarisch bemeste grond. Om op natuurlijke wijze het uitmijnen van de bodem te bewerkstelligen wordt onderzocht of lisdoddeteelt hiervoor een optie is.