top

Pilot lisdodde in Marickenland

Thema's

Publicatie

18 september 2022

In Marickenland is er de ambitie aanwezig om een voedselarm rietland/moeras aan te leggen van ca. 300 ha. Het land bestaat nu nog uit grotendeels agrarisch bemeste grond. Om op natuurlijke wijze het uitmijnen van de bodem te bewerkstelligen wordt onderzocht of lisdoddeteelt hiervoor een optie is.