top

Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek

Thema's

Publicatie

14 december 2020

Er is steeds meer sprake van risico’s op funderingsschade bij woningen. Zeker wanneer in de toekomst gebruik en waterhuishouding in deze gebieden verandert.