top

Pilot verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaar bij funderingsproblematiek.

Thema's

Publicatie

14 december 2020

In opdracht van

RegioDeal bodemdaling Groene Hart

Er is steeds meer sprake van risico’s op funderingsschade bij woningen. Zeker wanneer in de toekomst gebruik van de waterhuishouding in deze gebieden verandert. Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft het eerste project van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart afgerond. Het project genaamd ‘verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaren bij funderingsproblemen’ levert onder meer een stappenplan op voor eigenaren die te maken krijgen met funderingsproblemen.