top

Pilot weg ophogen met takkenbossen

Thema's

Publicatie

10 april 2019

In opdracht van

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Op de Hortemansdijk in Bodegraven is geëxperimenteerd met takkenbossen als licht ophoogmateriaal onder de weg. Deze weg bevindt zich op een deels onderbroken kleilaag, waardoor plaatselijk grote zettingspieken optreden. Een eerder experiment met deze weg met BIMS (vulkanisch puimsteen) is niet gegaan zoals gewenst. BIMS functioneert onder water namelijk niet zoals beoogd. De woningen naast de weg zijn niet onderheid, dus is het niet mogelijk om een zwaarder ophoogmateriaal te gebruiken vanwege zettingsverschillen.