top

Platform Slappe Bodem

Thema's

Publicatie

1 juli 2022

In opdracht van

Platform Slappe Bodem

Op deze websitepagina wordt uitgelegd wie waarvoor staat als het gaat om bodemdaling. Bij de overheden worden de rollen van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen toegelicht.