top

Presentatie bevoegdhedenverdeling bodemdaling bebouwd gebied

Thema's

Publicatie

7 juni 2021

Auteurs

Martijn van Gils, Universiteit Utrecht

Presentatie bevoegdhedenverdeling bodemdaling – bebouwd gebied uit webinar VMR themabijeenkomst. Hier wordt duidelijk aangegeven wie de betrokken overheden zijn en wat hun relevante taken en bevoegdheden zijn. Veder wordt duidelijk gemaakt wat de inzet van de overheden zijn en wat er voor eventuele knelpunten kunnen optreden.