top

Problematiek van bodemdaling (Website Rijkswaterstaat)

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Op de website van Rijkswaterstaat staat de problematiek van bodemdaling beschreven en wordt aangegeven waarom dit een urgent probleem is. Ook is hier een kaart te vinden die de verwachte daling en stijging van het oppervlak van Nederland voor het jaar 2050 ten opzichte van nu laat zien.