top

Proeftuin Krimpenerwaard

Thema's

Publicatie

18 december 2019

In opdracht van

Gemeente Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard is prachtig. Melkveehouders beheren een bijzonder cultuurlandschap. Voor een gezonde toekomst zijn er uitdagingen: van klimaatverandering tot bodemdaling, van consumentenwensen tot ontwikkelingen op de wereldmarkt. De proeftuin Krimpenerwaard gaat deze uitdagingen aan voor een sterke landbouw en een mooi landschap. In de Proeftuin Krimpenerwaard wordt toegewerkt naar het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem. Door gebruik te maken van de veerkracht en biodiversiteit die de veenweiden van nature bieden werkt men samen aan adaptieve landbouw.