top

Programma Veen en Water

Thema's

Publicatie

26 april 2024

Auteurs

FLO Legal en Sterk Consulting

In opdracht van

Diverse waterschappen in Nederland

Het programma Veen en Water van STOWA richt zich op zeven kennisvragen, verdeeld over vier thema’s. Via de beantwoording ervan worden actuele kennisdossiers opgebouwd. Het doel is aan het einde van het programma (in 2027) voor alle geselecteerde vragen een actueel en volledig dossier te hebben dat regionale waterbeheerders helpt bij de uitvoering van hun werk. De tussen- en eindproducten komen beschikbaar op STOWA.nl. Daarnaast levert het programma een aantal andere resultaten op, in de vorm van (online) bijeenkomsten, Deltafacts, rapporten en dergelijke.