top

Project Cinderella, het vernatten van veenweiden

Thema's

Publicatie

18 december 2018

Auteurs

Christian Fritz en Jeroen Geurts

In project Cinderella wordt onderzocht welke effecten het vernatten van veenweidegebied heeft, op welke manier het veenweidegebied duurzaam en economisch rendabel kan worden ingericht en welke ecosysteemdiensten het veen kan vervullen. De focus ligt op het de technische en economische haalbaarheid van paludicultuur (natte teelten) met riet en lisdodde.