top

Project: Risicokaart bodem opbarsting door veenoxidatie, Provincie Zuid-Holland

Thema's

Publicatie

17 december 2018

Auteurs

Gilles Erkens, Jan Strijker, Jan Stafleu, Jan van den Akker

In opdracht van

NKB

Na 100 jaar bodemdaling in Zuid-Holland komt op steeds meer plekken het einde van het fysieke systeem in zicht. De grondwaterdruk is nu al op een aantal plaatsen in Zuid-Holland zo hoog dat de deklaag bezwijkt en grondwater naar het oppervlak dringt. Dit fenomeen, ook wel opbarsten genoemd, zorgt voor veel extra kosten om het gebied geschikt te houden om te wonen en te werken. Verkennende studies laten zien dat het handhaven van het huidig landgebruik grote kosten met zich meebrengt. In dit project wordt het  verwachte opbarstrisico bij doorgaande bodemdaling in de tijd onderzocht om nieuwe knikpuntgebieden in kaart te brengen. Bovendien wordt er geagendeerd wat de rol is van opbarsting binnen een MKBA.