top

Project veenweide Fryslân

Thema's

Publicatie

18 september 2022

Het project Veenweide Fryslân is een initiatief van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Veenweide Fryslân wil haar ambitie om het bijzondere karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidengebied te behouden realiseren samen met het Rijk, de gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties.