top

Project veenweide Fryslân

Thema's

Publicatie

18 december 2022

In opdracht van

Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân

Het project Veenweide Fryslân is een initiatief van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Veenweide Fryslân wil haar ambitie om het bijzondere karakter en de landbouwfunctie van het Friese veenweidengebied te behouden realiseren samen met het Rijk, de gemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties.