top

Rapport Deltares – grootschalig actief grondwaterpeilbeheer

Thema's

Publicatie

20 mei 2017

Auteurs

drs. Jelle Buma, drs. ing. Maarten Kuiper, ir. Stan Geurts van Kessel, Wouter Kooijman

In opdracht van

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie / Ministerie van Infrastructuur en Milieu met aanvullende financiering vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Aan de hand van acht praktijkvoorbeelden wordt het toepassen van actief grondwaterpeilbeheer toegelicht. Dit rapport presenteert de resultaten van een bureaustudie naar de technische en financiële haalbaarheid van grootschalige toepassing van het concept actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied. Actief grondwaterpeilbeheer is een gerichte inspanning, zonder resultaatsverplichting, om een gewenst grondwaterpeil te realiseren met een drainageinfiltratieleiding in verbinding met het oppervlaktewater. Actief grondwaterpeilbeheer is erop gericht om schades door grondwateroverlast en –onderlast te voorkomen of te beperken.