top

Rapport Stop bodemdaling in veenweidegebieden

Thema's

Publicatie

20 september 2020

Al decennialang daalt in landelijke veenweidegebieden de bodem. Dit komt voornamelijk doordat de grond stelselmatig wordt ontwaterd om landbouwkundig gebruik mogelijk te maken. De ontwatering zorgt ervoor dat het veen verdroogt en onder invloed van zuurstof oxideert oftewel ‘verbrandt’, waardoor de bodem daalt. Vervolgens wordt het waterpeil door de waterbeheerders verder verlaagd, zodat de landbouw kan worden voortgezet. In dit advies stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat doorgaan met deze neergaande spiraal geen begaanbaar pad is.