top

Reconstructie openbare ruimte Diemen

Thema's

Publicatie

20 september 2019

De gemeente Diemen heeft de gevolgen van de zettende bodem geaccepteerd als een feit. De gemeente hoogt de openbare ruimte daarom cyclisch op en heeft dit proces zo efficiënt mogelijk gemaakt. Per buurt wordt integraal de hele openbare ruimte (riolering, bestrating, plantsoenen, buitenverlichting e.d.) gerenoveerd met alle onderdelen in één bestek.