top

Reconstructie openbare ruimte gemeente Diemen

Thema's

Publicatie

20 september 2021

Auteurs

Ron Kaptijn en Jamal Taourirti

In opdracht van

Gemeente Diemen

De gemeente Diemen heeft de gevolgen van de zettende bodem geaccepteerd als een feit. De gemeente hoogt de openbare ruimte daarom cyclisch op en heeft dit proces zo efficiënt mogelijk gemaakt. Per buurt wordt integraal de hele openbare ruimte (riolering, bestrating, plantsoenen, buitenverlichting e.d.) gerenoveerd met alle onderdelen in één bestek.