top

Richtlijn onderzoek funderingen

Thema's

Publicatie

16 mei 2022

Auteurs

E.C. de Wit

In opdracht van

KCAF

Er zijn diverse funderings hersteltechnieken voor de bestaande woningvoorraad in Nederland, waarbij diverse aannemers vaak hun eigen rekenmethode en techniek toepassen.
Dit is ook aan de orde bij een van de herstelmethoden, waarbij zogenaamde perspalen aangebracht worden onder bestaande woningen met funderingsproblemen.

In de praktijk kijken de diverse betrokken partijen verschillend naar de perstechniek en het beoordelen daarvan. Dit was de aanleiding voor de CUR om te komen tot het opstellen van een landelijke richtlijn voor het aanbrengen van dergelijke perspalen, zodat discussies tot het verleden behoren en de richtlijn voor zowel het werkveld als de overheid duidelijkheid geeft. Dit initiatief is na opheffing van CUR door het KCAF overgenomen.

Hierbij  de 1e versie van Gedrukte funderingspalen. ‘Richtlijn ontwerp en uitvoering.’

Deze publicatie is opgesteld in overleg met diverse partijen, vanuit het werkveld, maar ook vanuit diverse overheden en deskundigen/ ingenieursbureaus.