top

Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek

Thema's

Publicatie

14 december 2022

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Met het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF) zet men zich in voor het verbeteren van de kennis over funderingsproblematiek in Nederland en de aanpak daarvan. Zie ook: