top

Strategieën voor bodemdaling en urbanisatie in de Mekong Delta (Vietnam)

Thema's

Publicatie

20 september 2022

Auteurs

Gualbert Oude Essink, Gilles Erkens

In opdracht van

Deltares

Dit project heeft als doel om individuen en organisaties beter in staat te kunnen stellen om duurzame strategieën toe te passen bij grondwaterwinning, bodemdaling en verzilting in de steeds meer verstedelijkende Mekong Delta in Vietnam. De kennisbasis zal worden verbeterd van alle partijen (zoals beleidsmakers, waterbeheerders en wetenschappers) en samen met hen wordt gewerkt aan ontwikkeling en implementatie van innovatieve hulpmiddelen en technologieën voor praktijk en beleid.