top

Sturen op CO2 en draagkracht

Thema's

Publicatie

18 december 2021

Auteurs

Idse Hoving

Dit project is het vervolg op het het project ‘Precisiewatermanagement – onderzoek naar drukdrainage in Zegveld’. Het onderzoek had als doel om te zien of drukdrains effect hadden op het grondwaterstandsverloop, wat de invloed van slootpeil hierop was, om de aan- en afvoer van water te kwantificeren en om het effect op de waterkwaliteit in beeld te brengen