top

Tiny cabin & picknicktafel van lisdodde

Thema's

Publicatie

18 oktober 2021

Auteurs

Roelof Westerhof

In opdracht van

Provincie Zuid Holland, Gemeente Krimpenerwaard

In deze pilot van het Veenweiden Innovatiecentrum zijn twee producten ontwikkeld om in kaart te brengen of de vraag naar lisdoddeproducten en het creëren van een volwaardige lisdoddeketen kunnen worden gestimuleerd en wat daarvoor nodig is.