top

Toekomstverkenning Bodemdaling AVG

Thema's

Publicatie

20 december 2019

Auteurs

Tim Pijlsma

In opdracht van

Waterschap Amstel, Vecht en Gooi

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten voor vier scenario’s in het Waterschap AVG (Amstel, Gooi, Vecht) voor de periode 2010-2100? Dit project is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke kosten, kansen en risico’s in de veengebieden in het beheergebied van waterschap AGV (19.400 hectare veenweidegrond in ca. 45 veenpolders). Om ook in de verdere toekomst goed waterbeheer te kunnen voeren is inzicht nodig in de problematiek en de mogelijkheden die er zijn om hierop te sturen.