top

Tool: Rechten & Plichten 

Thema's

Publicatie

30 september 2022

Rechten en plichten bij bodemdaling. Krijg inzicht in de juridische aspecten van bodemdaling in bebouwd gebied vanuit drie invalshoeken: taken en verantwoordelijkheden, schade en veel voorkomende maatregelen.