top

VIC: Veenweide Innovatie Centrum

Thema's

Publicatie

18 maart 2023

In opdracht van

Veenweide Innovatie Centrum (VIC)

Het Veenweiden Informatie Centrum werkt aan praktijkgericht onderzoek en informatievoorziening voor veenweidegebieden. Het VIC werkt daarbij aan een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw met een integrale aanpak van de problematiek en een gezamenlijk zoeken naar oplossingsrichtingen. Het VIC werkt zoveel mogelijk in samenwerking met diverse partijen uit onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo werkt het VIC onder andere samen met diverse onderzoeksinstituten zoals het Louis Bolk Instituut en Wageningen Universiteit, consortia zoals het KBF en het Innovatie Programma Veen en met diverse waterschappen, provincies en gemeenten.