top

Veenweiden innovatieprogramma Nederland

Publicatie

19 mei 2023

De nationale klimaatdoelen stellen ons land de komende decennia voor concrete opgaven. Uit de Nederlandse veenweidegebieden wordt jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen ton aan broeikasgassen uitgestoten. Dat komt neer op 2 tot 3 procent van de totale jaarlijkse CO2-emissie in ons land.