top

Verkenning Bodemdaling (STRONG) – Versterking bestaande aanpak 

Thema's

Publicatie

1 oktober 2017

Auteurs

Tommy Bolleboom (RWS), Gilles Erkens (Deltares), Niels Kinneging (RWS) en Michiel van der Meulen (TNO)

In opdracht van

RWS

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. De huidige stand van zaken wordt beschreven met betrekking tot het thema bodemdaling en de daarmee samenhangende maatschappelijke opgaven.

In het kader van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is behoefte aan inzicht in beschikbare informatie, kennis en zaken die spelen op het gebied van bodemdaling en antwoord op de vraag wat als versterking van lopende initiatieven (nog) in de aanpak nodig is om te komen tot vermindering van de problematiek van bodemdaling. Kortom: “het landschap in kaart” en helderheid in gewenste aanpak. Voorliggende verkenning is bedoeld om dat inzicht te geven.