top

Verkenning mogelijkheden bekostiging bodemdaling

Thema's

Publicatie

20 juli 2018

Auteurs

Robert van Cleef (Sterk Consulting, projectleider), Peter de Putter (Sterk Consulting), Paul van den Berg Bosch, Van den Bosch & Partners, Martijn Erkelens (projectleider UP Bodem en Ondergrond), Leo Hamerlinck (UP Bodem en ondergrond).

In dit rapport staat het ontsluiten van de mogelijke arrangementen voor de bekostiging van de aanpak van bodemdaling centraal. Tevens wordt er uitgebreid antwoord gegeven op de vraag ‘Hoe ziet toekomstbestendige gebiedsinrichting eruit?’ en kun je meerdere cases bekijken.