top

Wat kunnen waterschappen doen?  

Thema's

Publicatie

20 februari 2021

Auteurs

P.J. de Putter

In dit artikel gaat jurist Peter de Putter in op de vraag wat waterschappen kunnen doen om het proces van continue bodemdaling te stoppen of te vertragen en welke juridische instrumenten hiervoor beschikbaar zijn.