top

Water, bodem en governance: een introductie van transities en dilemma’s

Thema's

Publicatie

1 februari 2017

Auteurs

Corné Nijburg, Geert Roovers en Sonja Kooiman

Bodem en ondergrond worden steeds belangrijker. Bodem en ondergrond kunnen namelijk substantieel bijdragen aan een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie en verstedelijking. Het kent ook een aantal problemen zoals verontreiniging en bodemdaling. In dit artikel wordt verkend waarom deze potentiële bijdrage lastig te verzilveren is en waarom de problemen moeilijk oplosbaar zijn. Er worden twee transities geschetst die noodzakelijk zijn om dit te doorbreken en er wordt ingegaan op de governance-dilemma’s die daaruit volgen.