top

Waterbestendig bouwen van nutsvoorzieningen

Thema's

Publicatie

15 maart 2012

In gebieden met een risico op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie/warmte en communicatie) zo ingericht worden dat ze functioneel blijven of dat er alternatieven beschikbaar zijn tijdens en na wolkbreuken.