top

Webinar klimaatbestendige inrichting, integrale watertoets

Thema's

Publicatie

18 februari 2022

In opdracht van

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Aveco de Bondt en Tygron

Met de komst van de Omgevingswet wordt het ‘watertoetsproces’ omgedoopt tot ‘weging van het waterbelang’. De weging van het waterbelang krijgt een prominente plaats in ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat maatwerk nodig is en het waterschap gezamenlijk met een gemeente en initiatiefnemer moet optrekken. Meer informatie hierover in de verschillende webinars.