top

Webpagina Eerste bevindingen NOBV

Thema's

Publicatie

18 december 2021

In opdracht van

NOBV

Eind 2021 zijn de eerste twee meetjaren van Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)afgerond en zijn de eerste bevindingen opgetekend in een data-analyserapport. Op de webpagina kun je ook het webinar ‘Waar staan we nu’ bekijken.